Auto Logo Height Header Layout

עימות באולפן בין אטיאס לארדן

שר הבינוי והשיכון והשר להגנת הסביבה בעימות באולפן ערוץ 2 מערכת 'בחירות 2013' ל...


שר הבינוי והשיכון והשר להגנת הסביבה בעימות באולפן ערוץ 2

מערכת 'בחירות 2013'

לאחר הראיון שהעניק אביגדור ליברמן, מס' 2 ברשימת 'הליכוד ביתנו' לעיתון 'משפחה' בו אמר שניתן לאטיאס את שר התיירות ולישי את תיק התשתיות. התעמתו מספר 5 ברשימת מפלגת 'הליכוד' השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ושר הבינוי והשיכון מש"ס אריאל אטיאס. 

במהלך העימות הועלו מס' נושאים כהישגי משרד הבינוי והשיכון, השגי משרד התקשורת ועוד. 

צפו בעימות המלא שנערך בתכנית שש עם עודד בן עמי בערוץ 2.


                                                                       

COMMENTS

1